Tôi có cần bằng chứng về vắc-xin coronavirus nếu tôi muốn đi nghỉ không? | Tin tức Du lịch | Du lịch


Có khả năng sẽ được miễn trừ – ví dụ: bác sĩ đa khoa của bạn có thể cấp cho bạn biểu mẫu miễn trừ y tế nếu bạn không thể tiêm vắc xin sốt vàng.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tiêm vì đơn giản là bạn không 'không muốn, điều này sẽ không phải là căn cứ để được miễn.

Chính sách bảo hiểm du lịch không bao gồm' không thích đi du lịch '- được định nghĩa là khi người mua thay đổi kế hoạch của họ – nghĩa là bạn sẽ không thể yêu cầu bồi thường chi phí hủy bỏ hoặc nếu bạn bị từ chối nhập cảnh tại sân bay hoặc biên giới.

Từ chối vắc xin cũng có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm y tế khẩn cấp của bạn, với một số chính sách bao gồm các loại trừ liên quan đến tiêm chủng.

Related Post