Thẻ: Nhà thờ Đức Bà

Bỏ qua hàng trăm thiết kế mới, Nhà thờ Đức Bà vẫn sẽ được phục hồi theo hình dáng ban đầuBỏ qua hàng trăm thiết kế mới, Nhà thờ Đức Bà vẫn sẽ được phục hồi theo hình dáng ban đầu

Nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame, (Pháp) sẽ được xây dựng lại nguyên trạng như tình trạng của công trình trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn gây chấn