Thẻ: nhà nông trẻ;giải thưởng Lương Định Của;triệu phú trẻ;làm giàu chính đáng;Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng;Trung ương Đoàn