Thẻ: nhà chống lũ;quỹ Sống;Jang Kều;Phạm Thị Hương Giang