Thẻ: nguyễn thị oanh;gương mặt trẻ tiêu biểu;10 gương mặt trẻ;năm 2019;gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu