Thẻ: Người bán vé số;lao động nghèo;hỗ trợ người nghèo;nước rửa tay;hoàn cảnh khó khăn;cách ly;cơm miễn phí