Thẻ: ngoại hành tinh;hành tinh;Sinh viên;NASA;chinh phục;không gian;British Columbia;nữ sinh