Thẻ: Nghệ An;tranh cổ động;dịch covid-19;dịch bệnh;tuyên truyền;tỉnh đoàn Nghệ An