Thẻ: Nghệ An;covid-19;khẩu trang;học sinh;nghỉ học;Đoàn thanh niên;tỉnh đoàn Nghệ An