Thẻ: Nghệ An;cháy rừng;Nam Đàn;nắng nóng;Huân chương dũng cảm;Người tốt việc tốt