Thẻ: ngành máy tính;ĐH Florence;công nghệ thông tin;nhà nghiên cứu khoa học;Kiều My