Thẻ: nữ tiến sĩ;tiến sĩ hóa dược;Alzheimer;Trần Phương Thảo