Thẻ: nữ tân binh;nữ chiến sĩ;Quân khu 7;huấn luyện điều lệnh