Thẻ: mưu sinh;người lao động;nắng nóng;mưu sinh giữa nắng nóng;Hà Nội;Thời tiết