Thẻ: mùa xuân biển đảo;bảo vệ chủ quyền;chủ quyền biển đảo;Vùng Cảnh sát biển 3;Lữ đoàn 171;Tiểu đoàn DK1;kiểm ngư