Thẻ: lái xe uống rượu bia;thiếu tế nhị;Tết;có bồ chưa;có người yêu chưa;chừng nào cưới vợ