Quy tắc du lịch của Vương quốc Anh: Các hạn chế mới của Covid là gì – quy tắc đầy đủ | Tin tức Du lịch | Du lịch


Bộ trưởng Nội vụ cho biết đi nghỉ “không phải là lý do hợp lệ” để bỏ qua các quy tắc lưu trú do Chính phủ ban hành.

Bà Patel nói với các nghị sĩ: “Đối với những người ra khỏi Vương quốc Anh, chúng tôi cũng sẽ tăng cường và đẩy mạnh các quy tắc thực thi.

“Bởi vì bất chấp các quy định về lưu trú, chúng tôi vẫn thấy mọi người không tuân thủ các quy tắc này. Các quy tắc rất rõ ràng, mọi người nên ở nhà trừ khi họ có lý do chính đáng để rời đi.

“Đi nghỉ không phải là lý do chính đáng, vì vậy chúng tôi sẽ đưa ra một yêu cầu mới để những người muốn đi du lịch trước tiên phải khai báo lý do họ cần đi du lịch.

Related Post