Người Anh đến thăm Ireland cảnh báo họ phải làm bài kiểm tra covid hoặc đối mặt với tiền phạt nặng | Tin tức Du lịch | Du lịch


Hiện tại, người Anh không được phép đi du lịch nước ngoài trừ khi họ có lý do được phép hợp pháp để rời khỏi nhà.

Nếu bạn định đến hoặc đi từ Ireland, vui lòng liên hệ với nhà điều hành du lịch của bạn.

Trang web của chính phủ viết: “Nếu bạn cần đi du lịch nước ngoài (và được phép hợp pháp, chẳng hạn như vì công việc), ngay cả khi bạn đang quay trở lại nơi bạn đã đến trước đây, bạn nên xem các quy tắc tại điểm đến của bạn và lời khuyên du lịch của Văn phòng Phát triển và Thịnh vượng chung (FCDO).

“Cư dân Vương quốc Anh hiện đang ở nước ngoài không cần phải về nước ngay lập tức.

Related Post