Ngày lễ của Tây Ban Nha: Cập nhật FCDO mới khi các quy tắc thực phẩm mới được ban hành và các hạn chế nhập cảnh thay đổiCác kỳ nghỉ ở TÂY BAN NHA đã phải đối mặt với các quy tắc đi lại gần như thay đổi liên tục trong những tháng qua với Brexit và coronavirus. Hôm qua, Văn phòng Ngoại giao đã ban hành một bản cập nhật mới về lời khuyên du lịch cho Tây Ban Nha. Đây là những gì bạn cần biết.

Related Post