Hoàng tử William & Kate bỏ lỡ chuyến du lịch & # 039; cơ hội & # 039; do & # 039; biên đạo & # 039; quy tắc du lịchPRINCE WILLIAM và vợ Kate Middleton đảm nhận phần lớn các nhiệm vụ hoàng gia quốc tế, tuy nhiên, có vẻ như các quy tắc “biên đạo” có nghĩa là họ thường bỏ lỡ các cơ hội du lịch độc đáo theo một chuyên gia.

Related Post