Du lịch Brexit: Michael Gove đưa ra cảnh báo cho người Anh về việc thay đổi hộ chiếu và bảo hiểm | Tin tức Du lịch | Du lịch


“Nhưng cũng có trường hợp là sẽ có quy định cụ thể cho những người mắc bệnh rất nặng, do đó sẽ có người kế nhiệm cho những người mà bảo hiểm y tế sẽ luôn là một điều khó khăn có thể được chăm sóc sức khỏe của họ. [19659002] “Và tất nhiên những người hiện đang cư trú ở EU là người Anh, và hiện có khoảng một triệu người trong số đó, họ cũng có quyền truy cập vào thẻ EHIC theo các điều khoản của thỏa thuận rút tiền.”

Người giải thích về thỏa thuận Brexit trên trang web GOV.UK, Chính phủ đã cung cấp một số thông tin về việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở EU sau Brexit.

Họ viết: “Các cá nhân sẽ có thể tiếp cận với một loạt các lợi ích an sinh xã hội, bao gồm cả đối ứng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và lương hưu tiểu bang nâng cấp.

Related Post