Chuyên gia du lịch coi hộ chiếu coronavirus là “phân biệt đối xử” trước khi xét xử | Tin tức Du lịch | Du lịch


Bà Guevara cũng nhấn mạnh cách thử nghiệm có thể giúp tiếp tục đi lại, ngay cả trong khi nỗ lực tiêm chủng đang diễn ra.

“Cho đến nay, chỉ có một tỷ lệ nhỏ người trên thế giới được tiêm vắc xin, trong khi có rất nhiều người chưa , nhưng ai có thể được kiểm tra, cho kết quả âm tính và đi lại an toàn, ”cô nói.

“ Cách tiếp cận thông thường là cho phép di chuyển tự do của những người có thể chứng minh kết quả xét nghiệm âm tính, thay vì dự bị đi du lịch hoặc việc làm cho một thiểu số nhỏ đã được tiêm chủng. ”

Nhận xét của cô ấy được đưa ra khi Vương quốc Anh chuẩn bị khởi động thử nghiệm vượt qua vắc-xin cho những người đã được tiêm cho đến nay.

Related Post