Chế độ xem phố của Google Maps: Người đàn ông bị bắt rơi xuống bậc thang trong bức ảnh đáng xấu hổ | Tin tức Du lịch | Du lịch


Tuy nhiên, may mắn thay (hoặc đúng hơn là không may cho người đàn ông) người dùng Chế độ xem phố có thể dễ dàng tìm ra điều gì xảy ra tiếp theo trong kịch bản này.

Bằng cách đi xa hơn trên đường phố New Jersey và quay lại, người xem có thể thấy hậu quả của hình ảnh đầu tiên.

Người đàn ông đã thực sự bị mất chân.

Bức ảnh thứ hai cho thấy anh ta nằm ngửa ở bậc dưới cùng.

Related Post