Chế độ xem phố của Google Maps: Ảnh vi-rút cho thấy một nhóm người đeo mặt nạ hình chim kỳ dị ở J | Tin tức Du lịch | Du lịch


Thêm bí ẩn hơn nữa cho khung cảnh, tất cả đều được xếp thành hàng, với cánh tay kẹp sang hai bên trong tư thế phù hợp.

Có vẻ như họ biết rằng máy ảnh Chế độ xem phố của Google sẽ ở xung quanh, và họ đã sắp xếp điều này thật vui nhộn hiển thị đặc biệt cho dịp này.

“Đi ngang qua họ một chút và nhìn ra phía sau,” một người dùng Reddit nói.

Như người dùng đã chỉ ra, nếu bạn nhấp thêm dọc theo đường phố, các cơ thể sẽ quay lại đối mặt với máy ảnh – không bao giờ cho phép nó ra khỏi tầm mắt của họ.

Related Post