Các vụ án trốn thuế chống lại Booking.com ở Ý ngày càng gia tăng


Đặt vé com có ​​thể gặp rắc rối lớn ở Ý. Theo các báo cáo từ nước này, nền tảng này đang bị cáo buộc trốn thuế. Công ty bị cáo buộc đã không trả hơn 150 triệu VAT (thuế giá trị gia tăng) từ năm 2013 đến năm 2019.

Điều này đã được tiết lộ trong một cuộc điều tra của chính quyền địa phương ở vùng Liguria. Theo các nhà điều tra, Booking.com đã kiếm được khoảng 700 triệu euro từ năm 2013 đến năm 2019 thông qua hơn 800 nghìn giao dịch.

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 từ một loạt đánh giá thuế nói riêng ở khu vực Đông Ligurian. Từ việc kiểm tra các tài liệu tài chính, có thể thấy rằng công ty Hà Lan đã từng xuất hóa đơn không có thuế GTGT bằng cách áp dụng cái gọi là cơ chế “tính phí ngược”.

Và họ đã làm như vậy ngay cả trong trường hợp cơ sở lưu trú không có lô có liên quan, với hậu quả là khoản thuế không được kê khai là không được nộp ở Ý.

Công ty có doanh thu khoảng 700 triệu euro từ năm 2013 đến năm 2019 và đối với số tiền này, Booking.com lẽ ra phải khai thuế VAT hàng năm và nộp hơn 153 triệu tiền thuế cho cơ quan thuế.

Không chỉ vậy, cuộc điều tra còn cho thấy công ty đã không chỉ định đại diện thuế của chính mình cũng như không xác định mình ở Ý và do đó, không nộp tờ khai liên quan.

Do đó, Booking com đã đạt được trạng thái “tổng cộng không phải nộp thuế”, bởi vì VAT không được thanh toán ở Ý cũng như ở Hà Lan.

Related Post