Các ngày lễ ở Vương quốc Anh: Cảnh báo bảo hiểm du lịch cho các trường hợp lưu trú bị ảnh hưởng bởi các biện pháp khóa cửa | Tin tức Du lịch | Du lịch


May mắn thay, hầu hết các trường hợp lưu trú vẫn có thể tiếp tục.

“Bạn có thể đi vào một khu vực có hạn chế của địa phương vào kỳ nghỉ,” trang web của Chính phủ nêu rõ. hướng dẫn nêu trên – đặc biệt, bạn không được ở trong một ngôi nhà riêng ở đó – bao gồm chỗ ở tự phục vụ như nhà nghỉ mát, căn hộ hoặc tàu thuyền – với những người bạn không thường sống cùng.

“Vào thời điểm đó rằng các hạn chế của địa phương được đưa ra, nếu bạn hiện đang đi nghỉ với một hộ gia đình khác trong một khu vực có hạn chế của địa phương và đang ở trong một ngôi nhà riêng – bao gồm chỗ ở tự phục vụ như nhà nghỉ mát, căn hộ hoặc thuyền – và điều đó là không hợp lý để cắt giảm thời gian lưu trú của mình, bạn nên kết thúc kỳ nghỉ theo kế hoạch.

Related Post