Các ngày lễ của Ý: Ý mở rộng quy tắc kiểm dịch và kiểm tra covid trong 14 ngày – Fco Travel Consulting | Tin tức Du lịch | Du lịch


“Bạn có thể đọc thêm về yêu cầu để có được bài kiểm tra COVID-19 (bao gồm cả khi bạn có thể được miễn) trong hướng dẫn nhập cảnh vào Ý của Đại sứ quán Ý tại Luân Đôn.”

Du khách có thể vào quận cũng cần phải tải xuống và hoàn thành bản tự khai từ Bộ Nội vụ trước khi đến Ý và thông báo cho chính quyền địa phương về sự hiện diện của họ.

Brexit cũng đã ảnh hưởng đến các quy tắc đi lại của Ý đối với người Anh.

“Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công dân Vương quốc Anh, cư trú tại Ý trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, sẽ cần xuất trình bằng chứng cư trú khi vào lại Ý “, Văn phòng Ngoại giao nêu chi tiết.

Related Post