Các kỳ nghỉ ở Ý: Lời khuyên mới nhất về du lịch của FCO khi các quy tắc của Ý thay đổi trong bối cảnh sôi động – tin tức | Tin tức Du lịch | Du lịch


“Các hiệu thuốc có sẵn rộng rãi và thường được xác định bằng dấu thập xanh.

” Các đơn thuốc ở Vương quốc Anh không được chấp nhận mặc dù bạn có thể mua một loại thuốc tương đương từ hiệu thuốc.

“Ngoài ra, bạn có thể đến khám tại một người Ý GP hoặc Guardia Medica Turistica (nếu có) để mua thuốc theo toa tại địa phương.

“Thuốc theo toa không miễn phí ở Ý nhưng với EHIC hoặc GHIC, và theo toa của Ý, bạn sẽ được giảm giá.”

The chính phủ khuyên bạn nên nhận Thẻ Bảo hiểm Y tế Toàn cầu (GHIC) hoặc Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC) miễn phí của Vương quốc Anh trước khi rời Vương quốc Anh.

Related Post