Các kỳ nghỉ ở Dubai: Lời khuyên du lịch mới nhất của FCDO cho các chuyến bay đến UAE khi các quy tắc đến thay đổiNgày lễ DUBAI thường được người Anh yêu thích trong những tháng lạnh hơn nhưng những nơi nghỉ ngơi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đầy nắng đã bị loại khỏi thẻ theo các quy tắc du lịch nghiêm ngặt mới của Vương quốc Anh. Hôm qua, Bộ Ngoại giao đã đưa ra lời khuyên mới cho đất nước.

Related Post