Các chuyến bay: Số người chết vì tai nạn máy bay tăng vào năm 2020 bất chấp nguy hiểm – Đi máy bay nguy hiểm như thế nào? | Tin tức Du lịch | Du lịch


Có lẽ đáng yên tâm hơn, tỷ lệ tai nạn chết người đối với máy bay lớn trong vận tải hàng không thương mại là 0,27 tai nạn chết người trên một triệu chuyến bay, theo tư vấn.

Tỷ lệ tai nạn chết người cứ 3,7 triệu chuyến bay là 0,27. [To70chobiết:“Trongkhitỷlệtainạnchonăm2020vẫnởmứcthấpthìhoàncảnhxungquanhmộtsốvụtainạnlànguyênnhânđánglongại

Họ giải thích rằng ba trong số năm vụ tai nạn chết người vào năm ngoái và một số trong số những sự cố không gây tử vong liên quan đến máy bay đã rời khỏi bề mặt lát đá của đường băng, do các sự kiện dẫn đến cách tiếp cận và hạ cánh cuối cùng.

Related Post