Ngày: Tháng Bảy 2, 2021

Nhiều nước có số chuyến bay nội địa tiệm cận trước đại dịch, du lịch quốc tế phục hồi chậmNhiều nước có số chuyến bay nội địa tiệm cận trước đại dịch, du lịch quốc tế phục hồi chậm

Đây là những con số đáng chú ý trong Báo cáo Phục hồi: Sẵn sàng cất cánh (Recovery Insights: Ready to Takeoff?) của tập đoàn thanh toán quốc tế Mastercard.  Báo cáo