Ngày: Tháng Một 19, 2021

Kỳ nghỉ: Chuyên gia dự đoán 'chứng chỉ vắc xin' khi tiếp tục du lịch | Tin tức Du lịch | Du lịchKỳ nghỉ: Chuyên gia dự đoán 'chứng chỉ vắc xin' khi tiếp tục du lịch | Tin tức Du lịch | Du lịch

Xuất hiện trên BBC One's Rip Off Britain, chuyên gia du lịch Simon Calder đã thảo luận về những dự đoán của ông về “giấy chứng nhận vắc xin”. Chuyên