Ngày: Tháng Một 17, 2021

Phát hiện “Siêu Trái Đất” 10 tỷ năm tuổi không giống với bất kỳ hành tinh nào trước đâyPhát hiện “Siêu Trái Đất” 10 tỷ năm tuổi không giống với bất kỳ hành tinh nào trước đây

Từ trước đến nay, giới khoa học đã khám phá được một số “Siêu Trái Đất”, những hành tinh có khối lượng cao hơn Địa cầu nhưng vẫn thấp hơn