Ngày: Tháng Mười Hai 10, 2020

Tin tức Brexit: EU cấm du khách Anh từ ngày 1 tháng 1 vì lo ngại coronavirus | Tin tức Du lịch | Du lịchTin tức Brexit: EU cấm du khách Anh từ ngày 1 tháng 1 vì lo ngại coronavirus | Tin tức Du lịch | Du lịch

Hiện tại Vương quốc Anh đang trong giai đoạn chuyển tiếp Brexit, trong đó nước này vẫn giữ mối liên kết rất chặt chẽ với EU, nhưng điều này sẽ