Ngày: Tháng Mười Một 12, 2020

Google Maps: Chế độ xem phố bắt gặp bóng ma ám ảnh trôi qua đường tuyết | Tin tức Du lịch | Du lịchGoogle Maps: Chế độ xem phố bắt gặp bóng ma ám ảnh trôi qua đường tuyết | Tin tức Du lịch | Du lịch

Chế độ xem phố của Google Maps được mọi người trên khắp thế giới sử dụng để giúp điều hướng. Một số người sử dụng nó để tìm đường đi