Ngày: Tháng Chín 19, 2020

Du lịch Mỹ: Virgin Atlantic kêu gọi hành lang du lịch New York được xem xét | Tin tức Du lịch | Du lịchDu lịch Mỹ: Virgin Atlantic kêu gọi hành lang du lịch New York được xem xét | Tin tức Du lịch | Du lịch

Hoa Kỳ hiện có 2.517.344 trường hợp hoạt động của COVID-19. Chỉ riêng ở New York có 62.870 trường hợp hoạt động theo Worldometers. Trong khi đó, ở Anh, có