Ngày: Tháng Chín 6, 2020

Ngày lễ: Tailor Made Travel ngừng kinh doanh nhưng được Hays Travel mua lại | Tin tức Du lịch | Du lịchNgày lễ: Tailor Made Travel ngừng kinh doanh nhưng được Hays Travel mua lại | Tin tức Du lịch | Du lịch

Các ngành công nghiệp du lịch và lữ hành đã bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch coronavirus. Đầu năm nay, hàng nghìn khách du lịch đã bị hủy bỏ