Ngày: Tháng Hai 29, 2020

CANADA TRAVEL: Chiếc mũ của tôi từ xa đến những chàng cao bồi ở Calgary | Hoạt động ngày lễ | Du lịchCANADA TRAVEL: Chiếc mũ của tôi từ xa đến những chàng cao bồi ở Calgary | Hoạt động ngày lễ | Du lịch

Lễ hội Stampede tự trải nghiệm 'chương trình ngoài trời vĩ đại nhất trên trái đất' (Ảnh: Graham McKerrell) Buổi biểu diễn ngoài trời tuyệt vời nhất trên trái đất,