Ngày: Tháng Hai 28, 2020

Cruise: Người nổi tiếng Du thuyền ra mắt tàu nổi tiếng mới được cập nhật | Du thuyền | Du lịchCruise: Người nổi tiếng Du thuyền ra mắt tàu nổi tiếng mới được cập nhật | Du thuyền | Du lịch

Du thuyền nổi tiếng được thiết lập để tiết lộ con tàu nổi tiếng Silhouette mới được chuyển đổi của mình cho các tàu tuần dương sau thời gian trang