Ngày: Tháng Hai 23, 2020

PHÁP TRAVEL: Lễ cho các giác quan trong Thành phố Ánh sáng | Nghỉ giải lao ngắn & thành phố | Du lịchPHÁP TRAVEL: Lễ cho các giác quan trong Thành phố Ánh sáng | Nghỉ giải lao ngắn & thành phố | Du lịch

VIBE Nhà cung cấp thực phẩm huyền thoại của Pháp, Fauchon, gần đây đã nhúng ngón chân vào kinh doanh khách sạn. Được biết đến với món ngon tuyệt vời