Ngày: Tháng Mười Hai 27, 2019

Ngày lễ: Không bao giờ thực hiện một hoạt động phổ biến này ở Maldives – nó bất hợp phápNgày lễ: Không bao giờ thực hiện một hoạt động phổ biến này ở Maldives – nó bất hợp pháp

HOLIDAYS đến Maldives rất phổ biến trong suốt cả năm nhờ nước trong vắt và cát trắng. Tuy nhiên, nhờ nhiệt độ cao được đảm bảo, những người Anh thường