Ngày: Tháng Mười Hai 14, 2019

Du lịch Mông Cổ: Giữ quần cho chuyến đi thú vị nhất thế giới | Hoạt động ngày lễ | Du lịchDu lịch Mông Cổ: Giữ quần cho chuyến đi thú vị nhất thế giới | Hoạt động ngày lễ | Du lịch

Geoff khi bắt đầu chuyến thám hiểm Frozen Ride băng qua hồ Khõvsgõl (Ảnh: NC) Tôi chắc chắn có một lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều