Ngày: Tháng Mười Hai 13, 2019

Bãi đá cổ huyền bí ở Châu Phi khiến các nhà khảo cổ học ‘dau đầu’ vì không giải mã nổiBãi đá cổ huyền bí ở Châu Phi khiến các nhà khảo cổ học ‘dau đầu’ vì không giải mã nổi

Vào tháng 4/1935, một tảng đá khổng lồ có khắc biểu tượng thanh kiếm, đã được phát hiện trong một chuyến thám hiểm của đoàn khảo cổ Đức tại Ethiopia.