Clip: Đi lễ Thăng Long tứ trấn – 4 ngôi đền thiêng ở Hà Nội nên theo thứ tự nàyTương truyền rằng khi đi lễ đủ 4 nơi này đầu năm sẽ nhận được sự bảo vệ chở che, từ tránh hạn giao thông, cho đến thuận lợi trong tài lộc. Thậm chí, nhiều người làm công việc nhà nước tin rằng đi lễ tại 4 ngôi đền thiêng này theo đúng thứ tự thì công việc được suôn sẻ và dễ có quý nhân phù trợ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *